Animacja na potrzyby reklamy zewnętrznej - sieć PLAY